KURSPLAN

Arbetsledning 7,5 Högskolepoäng

Work Management
Grundnivå, S0057A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs:
  • Tillägnat sig grundläggande kunskaper om modern organisationsteori, samt sambandet mellan samhälle, teknik och organisation.
  • Kunna beskriva och analysera män och kvinnors olika villkor i arbetslivet.
  • Kunna formulera kriterier för en god arbetsorganisation.
  • Kunna analysera en arbetsorganisation eller en organisationsteoretisk frågeställning och presentera den i en skriftlig rapport.

Kursinnehåll
Kursen innehåller en blandning av teori och praktiska inslag för att klarlägga kraven och utformning av modern arbetsorganisation.

Kursen behandlar följande huvudområden:
  • Modern organisationsteori, organisationers utvecklingsfaser, framtidens arbete
  • Arbetsorganisation samt uppbyggnad av ny arbetsorganisation
  • Mål och målstyrning, Lärande i arbetet
  • Ledarskap, arbetsgruppens psykologi, processer som formar en grupp
  • Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
  • Projektarbete: Planering och genomförande, metodorientering, analys och presentation av resultat.

Genomförande
Föreläsningar och övningar.

Examination
Undervisningen består av lektioner som ägnas åt teorigenomgång och vissa tillämpningsövningar. Projekten utförs av mindre studentgrupper.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S0051A, IEA029 och IEA014

Examinator
Lena Abrahamsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0057A motsvarar kursen S0051A

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abrahamsson, Bengt. & Aarum Andersen, Jon. (2005) Organisation: att beskriva och förstå organisationer. 4 uppl. Malmö: Liber. (309 s).
ISBN 91-47-07672-0
Andersen, Jon Aarum. (1997) Praktikfall för organisation. Liber ekonomi. (59 s). ISBN 91-47-04006-8
Artiklar som finns i lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Grupparbete inklusive skriftlig och muntlig redovisning7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.