Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Svenska som andraspråk A:2 Svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0058S
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och att anlägga aspekter på undervisningen i svenska som andraspråk.

Innehållet i kursen är svenska språkets struktur och flerspråkiga elevers språkutveckling ur ett grammatiskt perspektiv. Det här är kurs 2 inom Svenska som andraspråk A,  1-30 hp.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr, Universitetslektor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491552