KURSPLAN

Perspektiv på nationella minoriteter i norra Sverige 7,5 högskolepoäng

Perspectives on National Minorities in Northern Sweden
Grundnivå, S0065S
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter kursens slut skall den studerande ha:

• utvecklat kunskap om de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteternas historia och utveckling i Sverige

• visat insikter och kunskaper om de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteternas språk

• reflekterat över och problematiserat minoritetsspråkens betydelse för individers identitet och agerande i olika situationer

• ur ett intersektionellt perspektiv analyserat kulturella artefakter som musik, litteratur och film om eller av samt konst och hantverk av representanter för de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteterna i Sverige

• formulerat, planerat, genomfört och presenterat ett eget projektarbete med fokus utifrån vald aspekt av de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteternas historia, språk eller kulturella artefakter


Kursinnehåll

Kunskap om lagstiftning och andra juridiska perspektiv gällande de nationella minoriteterna i Sverige. Aktuell forskning om och av samt vetenskapliga perspektiv på de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteterna i Sverige. Historiska perspektiv. Språkliga perspektiv på samiska, tornedalsfinska och finska. Reflektioner kring språk, kunskaper, förlust och möjlig revitalisering. Didaktiska perspektiv på nationella minoriteter i norra Sverige. Kulturella perspektiv på artefakter om och av representanter för dessa minoriteter. Projektarbete utifrån valt område: historia, språk eller kulturella artefakter. 


Genomförande

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops samt presentationer av kursuppgifter. Allt deltagande och examination kan ske via nätet. För att genomföra kursen via nätet krävs tillgång till internetuppkoppling samt dator med mikrofon och kamera. 


Examination

Individuell skriftlig och muntlig examination, där examination även sker via distansöverbryggande teknik.  


Examinator
Outi Toropainen

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Muntliga seminarierU G#3.00ObligatoriskV21
0002Muntliga och skriftliga kursuppgifterU G VG3.00ObligatoriskV21
0003Fördjupningsuppgift/ProjektU G VG1.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.