Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Sociologiska perspektiv på teknik och teknikutveckling

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0066A
I kursen fokuseras teknik och teknikutveckling och dess roll i samhällsförändringar och samhällsutmaningar, med särskilt fokus på svenska förhållanden. Detta görs med hjälp av sociologiska teorier och perspektiv på bl.a. teknik, klass och genus.

Det moderna samhället är intimt förknippat med utvecklingen och användandet av teknik. Individer och organisationer påverkar och påverkas av den och för de flesta samhällsutmaningar formuleras teknisk utveckling och användning som åtminstone en del av lösningen. Det är därför viktigt att ha en god kännedom om tekniken och teknikutvecklingens roll i individers liv och i organisationers verksamhet. Kursen introducerar och behandlar sociologiskt relevanta teoretiska perspektiv på teknik och teknikutveckling. Vidare fokuseras teoretiska perspektiv på relationen mellan teknik och makt utifrån ex. genus- och klassperspektiv. Särskilt fokus ligger på teknikens och teknikutvecklingens roll i samhällsförändringar och samhällsutmaningar, både historiskt och idag.


Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren, Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492429