Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fysioterapi: Examensarbete

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0090H
Studenten skall efter genomgången kurs självständigt under handledning fördjupat sina kunskaper i ämnet fysioterapi genom framställandet av ett examensarbete där egna resultaten diskuteras i relation till metodologiska aspekter och annan forskning.

I kursen kommer studenten att: Fördjupa och tillämpa teoretiska kunskaper i vetenskaplig metod och fysioterapi i form av ett självständigt examensarbete under handledning som presenteras i form av en uppsats Utforma en skriftlig projektplan inklusive forskningsetiska överväganden Aktivt deltaga vid tre seminarier om projektarbeten under kursen Granska och opponera på annan kursdeltagares uppsats

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Agneta Larsson

Agneta Larsson, Biträdande professor

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493891