Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad FEM 7,5 Högskolepoäng

Applied FEM
Avancerad nivå, S7001B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Fullgjort större delen av V-utbildningen. Särskilt Introduktion till FEM.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att introducera finita elementmodellering av olika typer av strukturmekaniska problem och hur resultaten ska tolkas. För att kunna bearbeta och tolka resultat från kommersiella koder är det nödvändigt att behärska metoder för lösning av ingenjörsproblem.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en grundläggande introduktion till geometrimodellering d v s pre-processering. Tre olika typer av strukturmekaniska problem kommer att behandlas i kursen: elastisk-statisk analys eller stabilitets analys samt icke -linjära beräkningar av stål- och/eller betongkonstruktioner vid rumstemperatur eller vid förhöjda temperaturer. Alla uppgifter ska skrivas som korta tekniska rapporter.

Genomförande
Ett numeriskt exempel kommer att behandlas inom varje typ av problem. Efter genomgång av exemplen och kortare teoretisk bakgrund kommer studenterna att få en obligatorisk inlämningsuppgift på tre områden enligt deras intresse. Inlämningsuppgifterna ska lösas i grupper på två-tre studenter. Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända innan varje student får en individuell slutuppgift med svårighetsgrad beroende av intresse och målsättning. Språket är engelska.

Examination
Studenterna ska skriva alla uppgifter med MSWord, presentera och försvara sitt projekt för att få slutbetyg. Presentationen ska innehålla handberäknings kontroller av resultaten från FEM-beräkningarna. Betygen är individuella och baserade på kvalitén på de inlämningsuppgifter och projekt som genomförts under kursen samt förståelse av de lösta problemen.

Examinator
Ove Lagerqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen S7001B motsvarar kursen ABS120

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteraturen finns tillgänglig på institutionens Intranät.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgifter3.8U G#
0002Seminarium3.7U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-11-04