KURSPLAN

Stokastiska signaler 7,5 Högskolepoäng

Stochastic signals
Avancerad nivå, S7001E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna S0001E Signalanalys och S0008M Sannolikhetslära och statistik, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter genomförd kurs ha kunskap och förståelse beträffande:

 • Stokastiska variabler, funktioner av stokastiska variabler, fördelningsfunktioner, täthetsfunktioner
 • Väntevärden och moment, stokastiska vektorer, centrala gränsvärdessatsen
 • Parameterskattning, Maximum Likelihood skattning, linjär skattning
 • Minimum mean squared error (MMSE) estimering, linjär MMSE estimering,
  statistisk ortogonalitet
 • Stokastiska sekvenser, stokastiska processer, stationäritet
 • Autokorrelation, korskorrelation
 • Linjära tidsinvarianta system och svagt stationära sekvenser och processer, filtrering
 • Spektraltäthet, vitt brus
 • Ergodicitet, Wiener filter, spektral estimering

 Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Använda matematiska och statistiska metoder för att behandla slumpmässigt varierande signaler, störningar och brus. Tillämpningar finns inom många områden t.ex. elektroteknik, signalbehandling, bildbehandling, kommunikationsteknik, reglerteknik, mätsystem, och ekonomi
 • Skatta slumpmässiga parametrar, estimera signaler och parametrar ur brus, separera slumpmässigt sammansatta signaler, beräkna skattningsfel, beräkna den statistiska påverkan av linjära tidsinvarianta system på slumpmässiga signaler, beräkna och skatta spektralt innehåll i slumpmässiga signaler
 • Presentera och demonstrera resultat i skriftliga rapporter

Kursinnehåll

Introduktion till sannolikhetsteori, stokastiska variabler, funktioner av stokastiska variabler, väntevärden och moment, flerdimensionella stokastiska variabler, stokastiska vektorer, stokastiska sekvenser- och processer, stationäritet, spektralrepresentation, linjära processer, filtrering prediktion, statistisk teori och verktyg för stokastiska sekvenser- och processer.  


Genomförande

Föreläsningar, obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.


Examination

Skriftlig tentamen med differentierade betyg och godkända laborationer.


Examinator
Rickard Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S7001E motsvarar kursen SMS029

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing, 4/E (2012).
Henry Stark, John W Woods. Pearson Higher Education. ISBN 0273752286.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.