Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Branddynamik II

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7002B
Kursen ger fördjupade kunskaper om branddynamiska fenomen av betydelse för dimensionering av brandskydd med fokus på alstring och spridning av brandgaser.

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs kan använda bevarandeekvationer för att beräkna rökfyllnad vid rumsbränder. En datorlaboration ingår i kursen där en tvåzonsmodell används för att numeriskt beräkna rökfyllnad i mer komplexa scenarier. Brandgasventilation är en central del av kursen och behandlas på en grundläggande nivå, baserad på grundläggande fluidmekaniska principer, såväl som på en mer praktisk nivå. Även brandrökens koncentration av giftiga gaser behandlas. Slutligen berörs även detektion av bränder i kursen.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265