KURSPLAN

Stålkonstruktioner 7,5 Högskolepoäng

Steel Structures
Avancerad nivå, S7004B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-11-04

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Stålbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Konstruktionslära.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ger grundläggande förståelse för stålkonstruktioners funktion och dimensionering samt  träning i konstruktionsarbete.

Kursinnehåll
Stålkonstruktioners funktion och dimensionering med Europanormen som grund. Områden som behandlas är lokal buckling, knäckning, vippning, böjvridknäckning samt förband. Grundläggande information om miljöperspektiv presenteras. I kursen ingår eget arbete med inlämningsuppgifter samt arbete med beräkningsdataprogram.

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, räkneövningar, labbövningar och studiebesök. Undervisning i klassrum, labbhandledning och inlämningsrapporter sker på engelska.

Examination
För godkänt slutbetyg fordras godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter. För att få skriva tentamen krävs godkända inlämningsuppgifter.

Övrigt
S7004B motsvarar ABS122 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Ove Lagerqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bernt Johansson, Module 5: Cross-sectional resistance, LTU, SBI, KTH, 2006 (svenska/engelska)
Torsten Höglund, Module 6: Stability of columns and beams, LTU, SBI, KTH, 2006 (svenska/engelska)
Steel Structures S7004B, Lecture notes, LTU
Steel Structures S7004B, Solved examples, LTU
Eurocoder (LTU:s bibliotek)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgift3.0U G#