Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Tillämpad branddynamik

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7008B
Kursen ger fördjupade kunskaper om byggprodukters brandegenskaper, datormodellering, samt förenklad och analytisk dimensionering av brandskydd.

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs behärskar flera fördjupningsområden inom branddynamik och brandskydd. Kursen inleds med CFD, Computational Fluid Dynamics, tillämpat på avancerade branddynamiska beräkningar. Brandegenskaper för trä, olika plastmaterial, mineralull mm och dess användning som ytbeklädnad, isolering och andra användningsområden i byggnader studeras. Utöver det visas brandegenskaper för material i möbler och annan lös inredning t.ex. textilier, stoppningsmaterial. Slutligen ger kursen en fördjupning inom de aktuella byggreglerna och illustrerar de brandtekniska krav som samhället ställer på nya byggnader. Betydelsen och begränsningar av den analytiska dimensioneringen av byggnaders brandsäkerhet diskuteras från myndighetens och brukarens perspektiv.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265