KURSPLAN

Tillämpad branddynamik 7,5 högskolepoäng

Applied Fire Dynamics
Avancerad nivå, S7008B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-15

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Genomgångna kurser i Branddynamik 1 och Branddynamik 2


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att ge förståelse för:
• Generellt om byggprodukters och lös inrednings brandegenskaper
• Antändlighet, flamspridning, angiven värmeeffekt
• Beräkningsmodeller i Fire Dynamics Simulator, FDS
• Provningsmetoder och brandklassifikation av produkter
• Brandtekniskdokumentation och brandskyddsteknisk projektering


Kursen visar på kopplingen mellan materials brandtekniska egenskaper såsom antändlighet, flamspridning och avgiven värmeeffekt och tillämpning i provningsstandarder och regelverk. Den andra delen av kursen fokuserar på CFD – koden FDS, teori och beräkningar samt jämförelse med experiment.
   
Efter avslutad kurs skall studenten vara orienterad om FDS koden och kunna formulera problem och köra enklare beräkningar. Vidare skall studenten förstå kopplingen mellan brandtekniska egenskaper och standarder/regelverk. Studenten ska känna till standarder och provningsmetoder, hur man hittar information om dem och ska kritiskt kunna bedöma deklarationer av produkters brandtekniska egenskaper som förekommer på marknaden.Studenten skall även kunna skriva brandtekniskdokumentation för enklare byggnader

Kursinnehåll
I inledande föreläsningar presenteras CFD, Computational Fluid Dynamics och speciellt FDS användningsområde och uppbyggnad av indatafil.  Kursen innehåller förklaring av de aktuella byggreglerna och illustrerar de brandtekniska krav som samhället ställer på nya byggnader. Betydelsen och begränsningar av den analytiska dimensioneringen av byggnaders brandsäkerhet diskuteras från myndighetens- och brukarensperspektiv. Brandegenskaper för trä, olika plastmaterial, mineralull mm och dess användning som ytbeklädnad, isolering med flera användningsområden i byggnaden diskuteras. Utöver det visas brandegenskaper för material i möbler och annan lös inredning t.ex. textilier, stoppningsmaterial. Termiska modeller för antändning och flamspridning, avgiven värmeeffekt, och relativ betydelse för parametrar såsom termisk tröghet för brandförloppet kommer att presenteras.  Analys av rökproduktion och produktion av giftiga gaser från brandrök. Brandparametrar som används att deklarera produkters brandegenskaper och deras användning och koppling till teori samt bakgrund till Internationell standardisering ISO, IMO, CEN presenteras.

Genomförande

Undervisningen består av lektioner (föreläsningar, räkneövningar och datalaborationer) och inlämningsuppgifter.
Vid föreläsningen och räkneövningarna i FDS ska eleverna arbeta i grupper om två och varje grupp ska ha tillgång till en bärbar dator.
Innan första föreläsningen om FDS ska eleverna ladda ner, installera och provköra FDS  och Smokeview  från http://code.google.com/p/fds-smv
enligt instruktioner som ges vid kursens introduktionsföreläsning.  Datorn bör ha 3 Gb RAM och 200 MB fritt diskutrymme
(40 Mb för programvaran och 160 Mb för resultatfiler). 

Undervisning i klassrum och labbhandledning sker på svenska.


Examination
Närvaro krävs vid föreläsningarna där även övningsuppgifter skall utföras. Inlämningsuppgifterna är av typen mindre projektarbete. De redovisas skriftligt och presenteras muntligt till klassen och läraren. För att erhålla godkänt krävs att alla inlämningsuppgifter och den tekniska rapporten är godkända.

Examinator
Michael Försth

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur delas ut vid kursstart

- User’s Guide, Fire Dynamic Simulator, National Institute of Standards and Technology
- Technical Reference Guide, Fire Dynamic Simulator, National Institute of Standards and Technology
-Brandskyddshandboken 2014
- Kompendier

Som referenslitteratur även SFPE-handbook

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.