Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dimensionering av aluminium och rostfria stålkonstruktioner 5 Högskolepoäng

Design of aluminium and stainless steel structures
Avancerad nivå, S7009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Stålbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

S7004B Stålkontruktioner


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
The course will provide students with basic information on material characteristics, behaviour and design of structures made of aluminium alloys and stainless steels.
The first part of the course will deal with structures made of aluminium alloys. Selection of suitable materials for given structure, material properties and application examples will be provided according to Eurocode 9 (Design of aluminium structures).
Heat affected zone softening (HAZ) will be shown and corresponding effect on design. Finally, advanced models beyond elastic limit will be demonstrated and design will be provided.
The second part of the course will be devoted to structures made of stainless steels. A survey of general stainless steel materials and those suitable for civil engineering structures will be provided. Design background and numerical examples will be according Eurocode 3 (General rules ‐ Supplementary rules for stainless steels) and recommendations of Euro Inox.
Special attention will be given to erection and installation with respect to need of specific treatment, handling and storage of elements and structures.
The course will cover design requirements based on ultimate and serviceability limit states, including design of various types of connections.

Kursinnehåll
The course consists of two distinct parts:
-    structures made and designed of aluminium and specific topics such material characteristics and welding including  
      effects of HAZ softening, design of aluminium bolted connections, design beyond the elastic limit;
-    structures made and designed of stainless steel and specific topics such material characteristics and the connection
     design, erection and installation.

Several useful software tools for easy application of these models will be presented.
Students should be able to analyse and understand the behaviour of aluminium and stainless steel elements and structures. This will be shown by numerical elements such as beams and columns and complex structures.
The students practise the design methods according to European standards to be able to perform structural design. Approved home assignments will necessary to obtained pass in the course.

Genomförande
Lectures, numerical examples and consultations.

Examination
För att erhålla godkänt slutbetyg krävs att alla inlämningsuppgifter och rapporten, på engelska är godkända.
Approved home assignments are required to obtained pass at the course.
Grading: Passed or not passed.

Examinator
Ove Lagerqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eurocode 9 (EN 1999: Design of aluminium structures. Part 1 to Part 5)
Mazzolani F. M.: Aluminium alloy structures, E & FN SPON, London, 1995.
Valtinat G.: Aluminium im Konstruktivem Ingenierbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2003.
TALAT, URL: www.eaa.net/eaa/education/TALAT
Eurocode 3 (EN 1993‐1‐4: Design of steel structures – Part 1‐4: General rules ‐ Supplementary rules for stainless steels)
Euro‐Inox: http://www.euro‐inox.org/
Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0003Inlämningsuppgifter2.0U G#

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-11-04