Hoppa till innehållet

Kursplan
S7009P, Vetenskapsteori, metodologi och forskningsetik inom det specialpedagogiska fältet, 15 Högskolepoäng

I kursplanen visas bland annat kursens mål, innehåll, genomförande och moduler. Revidering av kursplanen kan ske mellan studietillfällena. Senaste versionen av kursplanen visas först.

Välj antagningstermin: