KURSPLAN

Digital kommunikation 7,5 Högskolepoäng

Digital communications
Avancerad nivå, S7012E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Matematik (motsv. M0031M), linjär analys (motsv. M0018M) samt grundläggande signalanalys (motsv. S0001E).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomförd kurs ska studenten:

  • ha brett kunskap och förståelse om principer fördigital kommunikation, inklusive sändare, kanaler (punkt-till-punkt , "broadcast", "multiple-access", interferens, MIMO ) och deras kanalkapacitet, mottagare, samt sätten på vilket dessa bygger kommunikationssytem.
  • ha fördjupade kunskaper och förståelse om grundläggande matematiska principer som vektorrepresentation, signalkonstellation, sändarspektrum och bandbredd, digital modulation, basbandsrepresentation, dispersiva kanaler, detektering, brus, det matchade filtret, Nyquist signalling, prestandamått, OFDM.
  • kunna utvärdera och simulera enkla digitala kommunikationssytem i MATLAB.

Kursinnehåll

Förutom en introduktion i information och kanalkapacitet, behandlar kursen ett antal grundläggande koncept inom digital kommunikation, som: vektorrepresentation, digital modulation (PSK, QAM), pulsformer, brus, det matchade filtret, Nyquist signalling, intersymbolinterferens, detektering, optimala mottagare, maximum likelihood detektering, prestandamått, dispersiva kanaler, bitfelshalt, OFDM


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, övningspass och laborationer.


Examination
Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport samt skriftlig tentamen med graderade betyg.

Övrigt
Kursen kan ges på engelska

Examinator
Jaap van de Beek

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.