Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Demokrati, policy och ledarskap i Norden och Europa

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7012N
Syftet med kursen är att förebereda studenterna för ett arbetsliv där etablerade nivåindelningar och gränser mellan policyområden är satta i prövning.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2010