Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7012P
Denna kurs, som ges inom det specialpedagogiska området på avancerad nivå, har fokus på möjligheter och hinder för elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt på arbetet med att upptäcka, utreda och åtgärda svårigheter.

Kursen innehåller aktuell forskning om språk-, läs- och skrivutveckling och undervisning samt om elever i läs- och skrivsvårigheter.  En central del i kursen är förhållningssätt och metoder för att upptäcka, utreda och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter på individ-, grupp-, skol- och organisationsnivå.   Kursen genomförs på halvfart med träffar på campus cirka en gång i månaden.  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt presentationer av kursuppgifter enskilt och i grupp.  En fältstudie ingår.

Anmälan

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mervi Höglin

Mervi Höglin, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491661