Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7012P
Denna kurs, som ges inom det specialpedagogiska området på avancerad nivå, har fokus på möjligheter och hinder för elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt på arbetet med att upptäcka, utreda och åtgärda svårigheter.

Kursen innehåller aktuell forskning om språk-, läs- och skrivutveckling och undervisning samt om elever i läs- och skrivsvårigheter.  En central del i kursen är förhållningssätt och metoder för att upptäcka, utreda och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter på individ-, grupp-, skol- och organisationsnivå. Kursen ges på halvfart och genomförs som distanskurs via distansöverbryggande teknik. Det innebär att kontinuerlig reflektion, kommunikation, föreläsningar och examinationer sker via distansöverbryggande teknik. Nätuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon är krav för deltagande.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Carin Holmgren, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492274