Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Brandutsatta konstruktioner

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7013B
Kursen ger färdigheter i hela dimensioneringsprocessen för brandutsatta bärande konstruktioner, verktyg för riskvärdering av bärande konstruktioner och grundläggande bakgrundsinfo om Eurokodsdimensioneringsmodeller för byggnader av olika material.

Kursen ger färdigheter i dimensionering av brandutsatta bärande konstruktioner. I det ingår bestämning av kravnivå, beräkning av temperaturutveckling vid brand samt kunskap om grundläggande principer för utformning av byggnader av olika konstruktionsmaterial: stål, trä och betong vid normal temperatur och i brandutsatta situationer med hjälp av numeriska och analytiska tillvägagångssätt.

Efter genomgången kurs skall studenterna:
• Kunna hantera hela dimensioneringsprocessen för brandutsatta bärande konstruktioner.
• Känna till grunderna i enkla brandmodeller avseende alstring av värme och uppkomst av höga temperaturer och strålning.
• Ha fördjupad förståelse för de grundläggande processerna inom värmetransport och praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper inom brandtekniken.
• Kunna beräkna temperatur i byggnadskonstruktioner av stål, betong och trä.
• Kunna beräkna hållfasthet i byggnadskonstruktioner av stål, betong och trä vid förhöjda temperaturer.
• Kunna använda och behärska datorprogram för numerisk beräkning av temperatur i brandutsatta konstruktioner.

• Identifiera situationer då handberäkningsmetoder kan användas för dimensionering för brandskydd.
• Ta fram nödvändiga indata för simulering av brandpåverkade konstruktioner.
• Planera, utföra och redovisa resultatet av provning av brandutsatta konstruktionselement.
• Bedöma om handberäkningsmodell är lämplig och relevant. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265
Joakim Sandström

Joakim Sandström, Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser