Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Brandmodellering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7015B
Kursen ger kunskaper om CFD, computational fluid dynamics, tillämpad på branddynamiska beräkningar.

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs behärskar avancerade CFD-beräkningar för att beräkna brandutveckling och brandens växelverkan med byggnadsverk. Viktiga begrepp inom kursen är arbetsprocessen för CFD, fluiddynamik och styrande ekvationer, turbulenta flöden, förbränning och värmeöverföring, numeriska metoder, simulering av strålning och flamspridning, samt validering och kritisk granskning av CFD.

Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265