Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Politisk institutionalism

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7015N
Denna kurs rör sig bortom den klassiska statsvetenskapliga institutionalismen och behandlar framförallt moderna ansatser till studiet av mänskligt beteende och interaktion inom olika typer av institutioner.

Institutionell teori har under framförallt det senaste decenniet fått en allt större betydelse inom olika delar av samhällsvetenskapen, såväl national- och företagsekonomi som psykologi, sociologi och statsvetenskap. Kursen fokuserar i huvudsak på den statsvetenskapliga institutionella teorin, även om inslag från andra discipliner också utgör en mindre del. Inom den politiska institutionalismen fokuseras främst den så kallade nyinstitutionella teoribildningen och dess insikter om institutionella arrangemangs betydelse för utformningen av mänsklig interaktion och samhälleliga beteende- samt utvecklingsmönster.

Under kursen behandlas följande områden:

·     Den nyinstitutionella teoribildningen – med fokus på perspektiven inom den normativa; rational choice; historiska; samt empiriska institutionalismen

·     Vad som utgör en institution inom dessa olika perspektiv, och vilka kriterier som kan användas för att avgöra om en institution existerar eller inte

·     Hur institutioner uppstår, formas och försvinner (institutionaliserings- och deinstitutionaliseringsprocesser)

·     Hur institutioner förändras – både avsiktligt och genom långsamma utvecklingsprocesser

·     Interaktionen mellan människor och institutioner, och betydelsen av institutioner för utformningen och begränsningen av mänskligt beteeende generellt samt det politiska, sociala och ekonomiska livet specifikt.

·     Hur institutioner fungerar, det vill säga genom vilka sociala och politiska processer de uppfyller sina syften

·     Hur institutionella element importeras och översätts i och mellan organisationer

·     Olika metodmässiga angreppssätt till studiet av institutionaliseringsprocesser, på såväl makro- som mikronivå

·     Institutionsbegreppets koppling till andra centrala statsvetenskapliga koncept som sociala dilemman, rationalitet, kollektivt handlande, tillit, förtroende och legitimitet

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Charlotta Söderberg

Charlotta Söderberg, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492383