Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Medborgarskap, demokrati och legitimitet i moderna samhällen

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7016N
Syftet med kursen är att analysera begrepp som medborgarskap, demokrati och legitimitet samt deras betydelse för utvecklingen av moderna samhällen genom praktisk politik.

Frågor som rör de centrala värdena medborgarskap, demokrati och legitimitet utgör kärnan inom den politiska teoribildningen. Men begreppen och dessas innebörd har också en kraftfull inverkan på utformningen av politiska system och politiska beslut i praktiken, inte minst i avseende på de frågor, möjligheter och problem som aktualiseras av den alltjämt tilltagande moderniseringen och globaliseringen i världen. Under kursen behandlas framförallt olika nutida teorier om demokrati och föredragna modeller för organiseringen av samhället och processen för demokratiskt beslutsfattande.

Under kursen behandlas följande områden:

·     Hur demokratibegreppet kan definieras och preciseras

·     Olika demokratibegrepp och -modeller, framförallt inom ramen för den liberala demokratiteorin, och dessas syn på balansen mellan rättigheter och skyldigheter samt mellan individen och kollektivet

·     Hur olika demokratiteoretiska ansatser påverkar uppfattningen om och tolkningen av medborgarskapet, den politiska organiseringen och grundläggande värden i samhället

·     Vad legitimitetsbegreppet innebär och hur det påverkar dels demokratiteorin, dels politiska besluts- och implementeringsprocesser i praktiken

·     Aktuella debatter om betydelsen av kunskap, deltagande och deliberation i det politiska (demokratiska) beslutsfattandet

·     Hur tolkningar av medborgarskaps-, demokrati, och legitimitetsbegreppen har bidragit till att utforma, och utformar, praktisk politik, framförallt i fråga om lösningar på storskaliga kollektiva problem

·     Hur konflikter mellan grundläggande värden hanteras, mildras eller undviks i den demokratiska policyprocessen – samt vilka utfall och resultat dessa val av strategier leder till

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492503