Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Sjukgymnastik: Verksamhetsförlagd utbildning II

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7020H
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2015