Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsmarknad och arbetsliv 7,5 Högskolepoäng

Labourmarket and working life
Avancerad nivå, S7023A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet sociologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  • Kritisk medvetenhet om innebörden i centrala begrepp kopplade till arbetslivet
  • Ha fördjupade kunskaper om villkor och förutsättningar för människor i ett föränderligt arbetsliv både på lokal, regional och global nivå
  • Ha en kritisk medvetenhet om strukturella hinder och möjligheter i arbetslivet
  • Analysera och kritiskt värdera eget och andras arbete utifrån ett sociologiskt perspektiv
  • Kunna presentera sitt arbete muntligt och skriftligt på ett intesseväckande, strukturerat och sakligt sätt, samt visa på analytisk höjd

Kursinnehåll
Kursen ingår i HRM master och behandlar sociologiska teorier om möjligheter och hinder i ett föränderligt arbetsliv, samt avser ge en fördjupad kunskap om arbetslivet. Samhället, och däri arbetsmarknaden och arbetslivet, förändras ständigt. Dessa förändringar påverkar såväl organisation, som individ på olika sätt.

Arbetslivsanknytning; kursen ger utöver teoretiska kunskaper om förändringar i arbetslivet, kunskaper som praktiskt kan appliceras i kommande HRM-arbete.

Genomförande
Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Examination sker både muntligt genom seminariepresentationer, aktivt seminariedeltagande samt skriftligt genom hemtentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Karolina Parding

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen består av utvalda artiklar, främst från nedan angivna tidskrifter. Vilka artiklar det rör sig om bestäms i samråd med läraren vid kursstart.

Tidskriften Work organization, labour & globalisation (https://wolg.wordpress.com/), artiklar finns att tillgå via http://www.jstor.org/journal/workorgalaboglob

Tidskriften Nordic Journal of Working Life Studies, artiklar finns att ladda ner från: http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/index

Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv, artiklar finns att ladda ner från: http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/lasa-publicerade-artiklar

Tidskriften Professions & professionalism, artiklar finns att ladda ner från:
https://journals.hioa.no/index.php/pp/issue/archive

Tidskriften Professions & organizations, artiklar finns att ladda ner från:
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jpo/about.html

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Skriftlig presentation av examinationsuppgift4.5TG U G VG
0006Seminarier2.0TG U G#
0007Muntlig presentation av examinationsuppgift1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15