Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi Ortopedisk manuell terapi Extremiteter I 15 högskolepoäng

Physiotherapy, Orthopaedic Manual Therapy, The Extremities part I
Avancerad nivå, S7050H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen sjukgymnast//fysioterapeut 180 hp eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten, med en vetenskaplig förankring, på personer med besvär i extremiteter kunna:
1. Genomföra adekvat fysioterapeutisk undersökning och behandling vid funktionsnedsättning med utgångspunkt i funktionell anatomi, smärtfysiologi och med ett biopsykosocialt synsätt.
2. Utifrån ett evidensbaserat synsätt redogöra för adekvata undersöknings- och behandlingsinsatser.
3. Utifrån kunskaper i motorisk kontroll och motorisk inlärning analysera och värdera undersökningsfynd och därigenom välja, planera, genomföra och utvärdera adekvat behandling.
4. Redogöra för det teoretiska innehållet i kursen. 

  Efter genomgången kurs ska student kunna:
  5. Redogöra för såväl fysioterapin som den ortopediska manuella terapin teorier, begrepp, historia och utveckling
  6. Studenten ska kunna redogöra grundläggande vetenskapliga teorier och begrepp inom det fysioterapeutiska ämnesområdet.
  7. Redogöra för jämställdhet.
  8. Redogöra för grundläggande medicinsk vetenskap av betydelse för fysioterapeutisk omhändertagande. 

  Kursinnehåll
  Praktisk färdighetsträning i fysioterapeutiska metoder för undersökning, funktionsbedömning och behandling av personer med besvär i extremiteter.
  Teoretisk ämneskunskap inom:
  • Funktionell anatomi och biomekanik
  • Smärtfysiologi
  • Fysiologi och patofysiologi för muskler, senor, ligament, ledband och brosk.
  • Motorisk kontroll
  • Motorisk inlärning
  • Betydelsen av rörelse, fysisk aktivitet och andra faktorer som är viktiga för hälsa och tillfrisknande avhandlas under lektioner och i eget arbete.
  • Fysioterapeutiska teorier, begrepp och historia
  • Grundläggande vetenskapliga teorier och begrepp.
  • Jämställdhet
  • Medicinsk vetenskap

  Genomförande
  Lärandet i kursen sker genom lektioner på schemalagda kursträffar i Luleå där teori och handledda metodövningar integreras. Vidare sker ett självständigt arbete individuellt eller i grupp, såväl med litteraturstudier, studieuppgifter som i patientarbete regelmässigt under kursens gång. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

  Examination
  Mål 1, 2 och 3 examineras genom Skriftligt praktisk tentamen (prov 1, 4,5 hp. U, G, VG).
  Mål 2 och 4 examineras genom en Digital tentamen medicinsk vetenskap (prov 2, 4,5 hp. U, G, VG)
  Mål 3 examineras genom Rapport och seminarie Motorisk kontroll (prov 3, 1 hp. U, G).
  Mål 4 examineras genom Rapport och seminarie Fysioterapi och OMT (prov 4, 1,5 hp. U,G, VG).
  Mål 5 examineras genom Rapport och seminarie Vetenskaplig metod (prov 5, 2,5 hp. U,G).
  Mål 6 examineras genom rapport (prov 6 0,5hp U, G)
  Mål 7 examineras genom seminarier på patientfall (prov 7 1,0hp U, G) 


  Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

  Övrigt
  Kursen ges på avancerad nivå. Kursen ersätter S7030H. Studiehandledning finns i kursrummet I Canvas

  Övergångsbestämmelser
  Kursen S7050H motsvarar kursen S7030H

  Examinator
  Peter Michaelson

  Övergångsbestämmelser
  Kursen S7050H motsvarar kursen S7030H

  Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
  * Carter, R Ed (2016). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences 5th ed. ISBN:
  1455759791
  * Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London,
  Storbritannien. ISBN: 9780702029905
  * Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Extremities 8th Edition. Norli förlag, Norge, ISBN-10:
  8270542016
  * Sahrmann S. (2011) Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spine. Elsevier,
  Missouri USA
  * Sahrmann S. (2002) Diagnosis and treatment of movement impairement syndromes. Elsevier, Missouri USA.
  * Kosek, E, Lampa J, Nisell R. (2016) Smärta och inflammation. Studentlitteratur. ISBN: 9789144056357
  * Kendall, F (2010). Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain. Lippincott Williams and Wilkins, 2010.
  * Jull G, Moore A, Falla D. (2015) Grieve’s modern musculoskeletal physiotherapy. Churchill-Livingstone Elsevier, London,
  Storbritannien. ISBN: 9780702051524
  * Brukner, P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine: Injuries Volume 1. McGraw-Hill Education
  ISBN: 9781760420512
  * Neuman, D. Kinesiology of the musculoskeletal system 3rd edition. Elsevier. ISBN 9780323287531

  Referenslitteratur
  Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume II, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702039423
  Kapandji, A. (2007). Physiology of the joints, Volume I, Upper Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780443103506

  Lämplig Anatomi och fysiologi-bok

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

  Sök böcker på biblioteket »

  Kursgivare
  Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Moduler
  KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
  0001Skriftlig praktisk tentamen Metod extremiterU G VG5.00ObligatoriskH20
  0002Digital tentamen Medicinsk vetenskapU G VG5.00ObligatoriskH20
  0003Rapport och seminarium Motorisk kontroll och inlärningU G#1.50ObligatoriskH20
  0004Rapport med seminarium Fysioterapi och OMTU G VG2.00ObligatoriskH20
  0005Rapport och seminarium Vetenskaplig metodU G#1.00ObligatoriskH20
  0006RapportU G#0.50ObligatoriskH20

  Kursplanen fastställd
  av Prefektv vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

  Reviderad
  av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18