Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Logistik 1

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, T0002N
Kursen ger grunderna för styrning av företags internlogistik samt ger en introduktion till externlogistik. Målet är att ge förståelse och metoder för styrning och mätning av materialflöden.

I kursen behandlas en logistisk referensram där begrepp och synsätt inom logistiken introduceras. Vidare behandlas logistiksystemets olika funktioner: materialhantering, transporter, lagerstyrning, prognoser, lagring, order- och informationsbehandling, inköp- och leveransservice. Fokus ligger på att med konkreta metoder planera, kontrollera och styra verksamheten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Athanasios Migdalas, Professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493471