Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Logistik 1 7,5 högskolepoäng

Logistics 1
Grundnivå, T0002N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell logistik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt förmågor motsvarande Differentialkalkyl (M0029M) 7,5 hp/Differential kalkyl (M0047M) 7,5 hp och Matematisk statistik (S0001M) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
• Redogöra för logistiska begrepp och termer, inom både intern som extern logistik.
• Redovisa och utföra beräkningar kopplat till bland annat produktionsplan, materialbehovsplanering, lagerstyrning, kapacitetsplanering, prognoser, orderhantering samt distribution.
• Identifiera och formulera företagsproblem kopplat till logistiska områden som exempelvis produktionsplanering och lagerstyrning.
• Analysera och diskutera lösningar av logistikproblem som företag kan ställas inför.

Kursinnehåll
Kursen behandlar logistikområdet som helhet och går in lite djupare i en del praktiska delområden som planering av verksamheten, prognoser, produktionsplanering, lagerstyrning, lokalisering och externa transporter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, datorövningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg, obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarium.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Björn Samuelsson

Övergångsbestämmelser
Kursen T0002N motsvarar kursen IET064

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anders Segerstedt, Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning. Liber, ISBN 9789147113491
Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson: Logistik : läran om effektiva materialflöden. Studentlitteratur, ISBN 9789144110776

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002FördjupningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17