Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Metallbearbetning och formgivning, grundkurs

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, T0002T
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2010