KURSPLAN

Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Material Science and Engineering I
Grundnivå, T0004T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2003-01-08

Reviderad
av Mats Näsström 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8) samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • ha tillägnat sig grundkunskaper om metalliska och polymera material  som uppbyggnad, användningsområden och mekaniska egenskaper
  • förstå hur egenskaperna hos material beror på struktur och tillverkningsmetod
  • förstå hur olika provningsmetoder utförs och den information de ger
  • kunna tolka information ur fasdiagram
  • ha kunskaper om olika värmebehandlingsmetoder samt dessas påverkan på struktur och egenskaper
  • ha tillägnat sig kunskaper om korrosionsteori, korrosionstyper och skydd mot korrosion.

Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande materiallära om metalliska- och polymera material.
Metaller (70%):
Metallers egenskaper: Kristallografi och kristallfel (bla enkel dislokationsteori). Diffusion och reaktionskinetik.
Mekaniska egenskaper, plastisk deformation och brott. Härdningsmekanismer. Legeringar, fasdiagram och fastransformationer.
Stål och dess värmebehandling: Strukturbeståndsdelar, legeringsämnen och värmebehandling.
Korrosion: Grundbegrepp, korrosionstyper och –skydd.
Materialval: Grunder om Materialvalsmetodik
Polymerer (30%):
Konsumtion, användning, uppbyggnad, kristallinitet, glastransition. Karakteristiska mekaniska egenskaper, viskoelasticitet. Kompositer,gummi, tillformningsmetoder, tillsatser samt materialkännedom.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer samt inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifter samt laborationer är obligatoriska. Vid lektionerna behandlas teorins tillämpning i samband med problemlösning.

Examination
Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med T0005T och T0006T.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar MPM032.

Examinator
Lennart Wallström

Övergångsbestämmelser
Kursen T0004T motsvarar kursen MPM032

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Callister, W.D: Materials science and engineering. 9:th edition. John Wiley & Sons, 2015
Polymera material, kompendium Ltu

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Tentamen5.0TG G U 3 4 5
0005Laboration1.5TG 6 U G VG 3 4 5
0006Seminarieuppgift1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.