Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Framställning av förnybara och fossila produkter samt bränslen 7,5 Högskolepoäng

Production of renewable and fossil products and fuels
Grundnivå, T0005K
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurserna K0010K(Fysikalisk kemi), K0011K(Oorganisk kemi), B0007K(Organisk kemi och biokemi), K0006K(Vattenkemi) eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
-Förstå och kunna beskriva de vanligaste kemiska processerna för tillverkning av fossila och förnyelsebara kemikalier och bränslen i kemisk industri.
- Förstå varför många av processerna kräver en katalysator och kunna beskriva några vanliga katalysatorer.
- Förstå och kunna beskriva vilka driftsbetingelser som krävs för en effektiv produktion.
- Förstå och kunna beskriva de vanligast processerna för att rena strömmar av gas inom kemisk industri.
- Kunna identifiera och beskriva miljöpåverkande processer och samhällsverksamheter samt hur miljöpåverkan kan minimeras.

Kursinnehåll
Denna kurs behandlar följande områden:
-Introduktion till kemisk industri
-Heterogenfaskatalys
-Hur fossila bränslen och produkter tillverkas
-Hur förnyelsebara bränslen och produkter kan tillverkas
-Rening av gasströmmar

Genomförande
Teori och praktik varvas i denna kurs genom föreläsningar och praktiska moment. Det praktiska momentet sker i form av projektarbete där studenterna arbetar i grupper. Arbetet skall, för att bli godkänt, redovisas både skriftligt och muntligt. Färdigheterna i projekt/grupparbete, och skriftlig samt muntlig presentation övas.

Examination
Examinationen består av laborativt projektarbete samt skriftlig tentamen med betyg enligt U (underkänd), 3, 4, 5

För Godkänt projektarbete krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation av projektet med betygsskalan icke godkänd-godkänd.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Liang Yu

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
J. Moulijn, Chemical Process Technology, Wiley-Blackwell, 2013
Utdelat extramaterial

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.5TG G U 3 4 5
0002Projektarbete2.0TG U G#

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-11

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07