Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikaliskt hantverk 1 7,5 högskolepoäng

Musical craft 1
Grundnivå, T0013G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musiklära som en bärande del av musikaliskt hantverk  
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för harmonisk funktion och ackordsspel på klaviatur
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för hur man använder olika digitala verktyg i musik

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten
• Uppvisa grundläggande färdigheter i musiklära
• Uppvisa grundläggande färdigheter i att spela ackord på klaviatur
• Uppvisa grundläggande förmåga i att använda olika digitala verktyg i musikKursinnehåll
Kursen innehåller
• Musiklära
• Digitala verktyg i musik
• Brukspiano, ackordsspel 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För att bli godkänd i kursen ska studenten
• kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001MusikläraU G#3.00ObligatoriskV22
0002Digitala verktyg i musik IU G#3.00ObligatoriskV22
0003Brukspiano I, ackordsspelU G#1.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad