KURSPLAN

Automatisering 7,5 Högskolepoäng

Automation
Grundnivå, T0014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Vår 2016 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2015-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom produktion- och tillverkningsteknik ex T0019T Tillverkningsmetoder eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs skall känna till och fått praktisk erfarenhet av: -maskiner och utrustning i främst automatiska och integrerade tillverkningssytem. -uppbyggnande och styrningen av sådana system. -projektera automatiska produktionsutrustningar.

Kursinnehåll
Förutsättningar för automatisering och komponenter i automatiska tillverkningssystem såsom PLC-system, industrirobotar och automatiska transportsystem, där teorin varvas med laborationer och övningsuppgifter (60%). Verktygsmaskiner uppbyggnad, fixturer och jiggar (20%). Praktikfall (20%).

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktikfall, laborationer och övningsuppgifter.

Examination
Väl genomförda praktikfall och inlämningsuppgifter ger betyg godkänd. För högre betyg ges en skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg, obligatoriska inlämningsuppgifter och övningsuppgifter.

Examinator
Jan Frostevarg

Övergångsbestämmelser
Kursen T0014T motsvarar kursen MPR043

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Automation Technologies (E-bok) av Daniel E. Kandray, P.E.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laboration och inlämningsuppgift7.5G U 3 4 5
0002Frivillig tentamen0.0G U 3 4 5