Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Metallbearbetning, fogning och formning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, T0020T
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2016