KURSPLAN

Material och tillverkningsmetoder 7,5 Högskolepoäng

Material and manufacturing
Grundnivå, T0021T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2015-02-12

Reviderad
av Mats Näsström 2017-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande matematik och fysik 7.5 hp vardera. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten:
  • Kunna använda materialvalsmetodik för att välja rätt material för olika tillämpningar med avseende på funktion och egenskaper samt välja relevant tillverkningsmetod.
  • Dra slutsatser om materialets egenskaper från diagram samt relatera dessa till materialets mikrostruktur och uppförande.
  • Känna till olika provningsmetoders utförande och kunna förutsäga den information de ger.
  • Korrelera hur egenskaper beror på tillverkningsmetoder.
  • Kunna föreslå hur funktionsfel kan minimeras (korrosion, krypning, defekter…).

Kursinnehåll
Materialvalsmetodik Grundläggande kunskaper om olika materials struktur och egenskaper, relaterade till tillverkning och prestanda. Material som ingår är metalliska, polymera- och keramiska material, samt olika typer av kompositmaterial.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar med teorigenomgång och lektionspass där studenten får lösa problem. Kursen har även en laborativ del,  samt en del som består av seminarier om materialvalsmetodik. Studenterna ska då i grupp lösa ett materialvalsproblem, som sedan redovisas muntligt vid seminarier och även i form av en skriftlig rapport.

Examination
Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer/seminarier och inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med T0004T. Enstaka föreläsningar, samt laborationshandledningar på engelska kan förekomma.

Examinator
Marta-Lena Antti

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Materials- Engineering, Science, Processing and Design; Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon. Elsevier, ISBN: 978-0-08-097773-7

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laborationer1.5U G#
0003Materialvalsuppgifter1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.