Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till rörlig bild - videoproduktion 7,5 högskolepoäng

Introduction to video production
Grundnivå, T0028F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna uppvisa grundläggande färdigheter i kamerateknik, komposition och berättande i rörlig bild. Studenten ska uppvisa grundläggande kunskaper om kamerans olika tekniska funktioner, enkel ljussättning, redigering och hur detta påverkar det färdiga resultatet.

Studenten ska också kunna visa grundläggande kunskaper i dramaturgi och regi för rörlig bild samt intervjuteknik. Vidare ska studenten kunna bygga en enklare studio med multikamerateknik inklusive ljud och ljus med syfte att producera videor för till exempel Youtube.

Utöver detta ska studenten visa en grundläggande förståelse för produktion och publicering av rörlig bild och kunna värdera och förhålla sig till sina egna och andras produktioner utifrån etiska aspekter, källkritik och juridik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa grundläggande färdigheter i digital kamerateknik, ljussättning och redigering
  • visa grundläggande färdigheter i berättande i rörlig bild
  • visa grundläggande kunskaper i dramaturgi, regi och intervjuteknik för rörlig bild
  • sätta ihop en enklare studio för produktion av rörlig bild
  • visa förståelse för och diskutera filmpublicering i dagens medielandskap
  • kunna värdera och förhålla sig till videoproduktioner i olika kanaler utifrån etiska aspekter, källkritik och juridik.

Kursinnehåll

Kursen introducerar grunderna i produktion av digital rörlig bild och vänder sig till dig som vill utveckla en kunskap inom videoproduktion, antingen i din profession eller som ett intresse. Vi går igenom den teknik som krävs för att åstadkomma ett filmiskt berättande med fokus på ett kortare videoformat. Filmskapandets delar med komposition, dramaturgi, regi och intervjuteknik introduceras. Faktorer som krävs för att filma i en enklare studio, exempelvis för en youtubekanal, förklaras. Vidare introduceras grundläggande multikamerateknik och principerna för videoredigering. 


Genomförande

Kursen genomförs helt på distans och innehåller föreläsningar och diskussions- och responsseminarier utifrån genomförda övningsuppgifter. Kursen förutsätter tillgång till kamera (tex mobilkamera med filmfunktion), stativ, redigeringsprogram för rörlig bild, enkel mikrofon och dator med internetuppkoppling.


Examination
Kursen examineras genom uppgifter, skriftliga reflektioner och muntlig redovisning.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Uppdateras inför kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktiska uppgifterU G#4.00ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14