Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skådespelarens påbyggnad 30 högskolepoäng

The actors' continuation
Grundnivå, T0066S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Skådespelarens grund 2 (T0065S)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•   visa ökad kunskap och förståelse för skådespelarens arbetsredskap både individuellt och kollektivt.

•   visa färdighet och förmåga att fördjupa sina kunskaper från Skådespelarprogrammets tidigare kurser.

•   visa färdighet och förmåga att kunna reflektera över olika förhållningssätt till pjäsmaterialet med utgångspunkt från bl a genus, historiska och samhälleliga aspekter.

 

För scenframställning gäller även att studenten ska kunna:

•   visa färdighet och förmåga att i praktiskt arbete gestalta en roll med bunden text.

•   visa färdighet och förmåga att göra för rollen specifika val.

 

För röst, tal och textinterpretation gäller även att studenten ska kunna:

•   visa färdighet och förmåga i att gestalta röstligt utifrån de krav som scenisk förhöjning ställer på röstvolym och flexibilitet.

•   visa färdighet  och förmåga i att artikulera och gestalta en text i bunden form. 

För rörelse gäller även att studenten ska kunna:

•   visa kunskap och förståelse för den egna utvecklingen av fysiska uttrycksmedel i olika genrer och stilar.

•   visa kunskap och förståelse för den fysiska artikulationsförmågan. 

För sång gäller även att studenten ska kunna:

•   visa kunskap och förståelse för den egna sångliga utvecklingen i olika genrer och för fortsatt utveckling av sångrösten.

•   visa färdighet och förmåga i att kunna använda sångrösten medvetet och fördjupat kunna analysera sångtexter och ge egna interpretationsförslag.

 

För skådespelarens reflektion och omvärld gäller även att studenten ska kunna:

•   visa ökad kunskap och förståelse för teatern i ett historiskt, samhälleligt perspektiv.

•   visa färdighet och förmåga att kunna diskutera olika aspekter på teaterns roll i den samhälleliga kontexten. 


Kursinnehåll

Scenframställning. Undervisningen bedrivs delvis genom arbete med scener ur dramatik, skriven i bunden form. Studenten får jobba med material och uppgifter som ligger längre ifrån den egna personen. Studenten över sig i att urskilja, problematisera och reflektera över rollens psykiska och fysiska handlingar.

 

Undervisningen sker genom att lyfta det förra kursarbetet till en föreställningsdimension, där man genom att upprepa redovisningar ska undersöka upprepandets konst, förberedandets nödvändighet, rutinernas uppbyggnad, förnyelsens möjligheter och samspelets fördjupning.

 

 

Röst- och tal. Innehåller texter i bunden form och i röstgestaltningen integreras textens inneboende rytmik med rollens uttryck. Övningar i andning, röstkvalitéer, riktning och rumslighet förekommer för att nå en vidgad gestaltning avseende röstvolym, röstflexibilitet och röstexpansion. 

Rörelse. Grundträning med fokus på den egna fysiska gestaltningen i olika genrer och stilar.

 

Sång. Undervisningen sker med fördjupade övningar i grundläggande sångteknik både solistiskt och i ensemble. Tyngdpunkten ligger på berättandet genom sång i olika genrer och stilar.

 

Reflektion och omvärld. Undervisningen sker i form av föreläsningar och diskussioner. Vissa praktiska och skriftliga moment kan förekomma.


Genomförande

Kursen genomförs till största delen i helklass med lärarledda övningar, men även i mindre grupper och individuellt. 


Examination

Examination sker vid arbetsredovisningar, inlämningsuppgifter samt deltagande vid seminarier. 


Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjerstedt, Sven (2017). Skådespelarens musikalitet. Gidlunds. Bulls Graphics, Halmstad 2017. ISBN 978-91-7844-968-2
Rodenburg, P. (2002[1997]). The actor speaks: voice and the performer. (1st Palgrave Macmillan ed.) New York, NY: Palgrave Macmillan.
Shakespeare, W. (2006). Sonetter. Lund.
Information om litteratur i form av manus etc till scenframställning delges fortlöpande under kursens gång.
Övrig litteratur delges under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Scenframställning - Praktisk redovisningU G#7.50ObligatoriskH16
0008Scenframställning - Praktisk redovisningU G#7.50ObligatoriskH16
0011Sång - Praktisk redovisningU G#2.00ObligatoriskH16
0012Reflektion & omvärld - seminarium, inlämningsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH16
0014Rörelse - Praktisk redovisningU G#5.00ObligatoriskH20
0015Röst, tal & textinterpretation - Praktisk redovisningU G#5.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17