Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skådespelarens praktik 30 högskolepoäng

The actors' practice
Grundnivå, T0067S
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt T0066S Skådespelarens påbyggnad


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•   visa färdighet och förmåga att omsätta sina kunskaper, i ett självständigt arbete med en roll i ett professionellt sammanhang.

•   visa färdighet och förmåga att reflektera kring hur en teater är organiserad, hur en skådespelare tar sin del av ansvaret i en helhet där många olika yrkesgrupper är representerade.

•   visa kunskap och förståelse för den professionella teaterns villkor både i ett samhälleligt och konstnärligt och organisatoriskt perspektiv.

•   visa färdighet och förmåga att både skriftligt och muntligt redogöra för erfarenheterna av praktiken utifrån en specifik frågeställning. 


Kursinnehåll

Den studerande bereds praktik på en professionell teater. Praktiken omfattar ca en termins arbete, då den studerande får delta i en professionell produktion från kollationering till och med en längre spelperiod.

Den studerande ska genomföra en reflektionsuppgift om sin praktik. 


Genomförande

Kursen genomförs på en av studenten vald professionell teater. En reflekterande uppgift skall göras, som redovisas för lärare och andra studenter efter praktikens avslut. 


Examination

Examination sker genom praktikföreställningen och reflektionsuppgiften.


Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Information om litteratur i form av manus etc till scenframställning delges fortlöpande under kursens gång.
Övrig litteratur delges under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Praktik - praktisk redovisningU G#22.50ObligatoriskV18
0007ReflektionsuppgiftU G#7.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14