KURSPLAN

Skådespelarens praktik 30 Högskolepoäng

The actors' practice
Grundnivå, T0067S
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-11-02

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt T0066S Skådespelarens påbyggnad


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•   visa kunskap och förståelse för sin egen arbetsprocess i fullskalig produktion på en professionell teater.

•   visa färdighet och förmåga att omsätta sina kunskaper, verktyg och processer, i ett självständigt arbete med en roll från samspel och analys till färdig föreställning, i ett professionellt sammanhang.

•   visa färdighet och förmåga att reflektera kring hur en teater är organiserad, hur en skådespelare tar sin del av ansvaret i en helhet där många olika yrkesgrupper är representerade.

•   visa färdighet och förmåga att använda de hittills vunna kunskaperna i samtliga ämnen, till ett gestaltande av en roll, i en uppsättning på en professionell teater.

•   visa färdighet och förmåga att använda sina verktyg för levande kunna upprepa sitt arbete i föreställningen vid ett flertal tillfällen.

•   visa kunskap och förståelse för den professionella teaterns villkor både i ett samhälleligt och konstnärligt och organisatoriskt perspektiv.

•   visa färdighet och förmåga att både skriftligt och muntligt redogöra för erfarenheterna av praktiken utifrån en specifik frågeställning.


Kursinnehåll
Den studerande bereds praktik på en professionell teater. Praktiken omfattar ca en termins arbete, då den studerande får delta i en professionell produktion från kollationering till och med en längre spelperiod.

Den studerande ska skriva en reflektion om sin praktik.


Genomförande
Kursen genomförs på en av studenten vald professionell teater. Skriftlig reflektion ska göras, som redovisas för lärare och andra studenter efter praktikens avslut.

Examination
Examination sker genom praktikföreställningen och den skriftliga reflektionen.

Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Information om litteratur i form av manus etc till scenframställning delges fortlöpande under kursens gång.
Övrig litteratur delges under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Praktik - praktisk redovisning22.5TG U G#
0006Inlämningsuppgift7.5TG U G#