Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skådespelarens fördjupning 2 30 högskolepoäng

The actors' intensity 2
Grundnivå, T0069S
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd i kurserna Skådespelarens grund 1 o 2, Skådespelarens påbyggnad, Skådespelarens praktik samt Skådespelarens fördjupning 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 
•    visa fördjupad kunskap och förståelse för skådespelarens arbetsredskap både individuellt och kollektivt
•    visa färdighet och förmåga att sammanföra sina kunskaper från Skådespelarprogrammets tidigare kurser i ett sceniskt verk.

För examensproduktion gäller även att studenten ska kunna:
 
•    sammanfatta de kunskaper utbildningen givit, samt kunna forma dessa kunskaper till ett kreativt och självständigt arbete inom scenisk framställning
•    ha utvecklat förtrogenhet med skådespelarens plats i förhållande till helheten
•    finna balans mellan det kollektiva och det självständiga arbetet på och runt scenen.

För Reflektion och omvärld gäller även att studenten ska kunna:
 
•    visa fördjupad förmåga att redogöra/diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar.
 
För scenframställning - medier gäller även att studenten ska kunna:
 
•    visa förtrogenhet med de uttryck som olika röstmedier kräver.

För yrkesorientering gäller även att studenten ska kunna:
 
•    visa kännedom om hur branschen fungerar.

Kursinnehåll

•    Arbete i ensemble.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

•    Lärarledda övningar i helklass, mindre grupper och individuellt.
•    Skriftlig och muntlig reflektion och analys.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker vid arbetsredovisningar, inlämningsuppgifter samt deltagande vid seminarier.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Information om litteratur i form av manus etc. till scenframställning delges fortlöpande under kursens gång.

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0009Scenframställning, medier - praktisk redovisningU G#3.00ObligatoriskV18
0014Reflektion & omvärld - seminarium, inlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskV18
0015Examensproduktion- praktisk redovisning, inlämningsuppgiftU G#22.50ObligatoriskV21
0016Yrkesorientering - seminariumU G#2.50ObligatoriskV21

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17