KURSPLAN

Regi - från teori till praktik 7,5 Högskolepoäng

Directing - from theory to practice
Grundnivå, T0070S
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-06

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

- redogöra övergripande för regiyrkets grunder och historia

- göra grundläggande textanalys med hjälp av handlingsanalysmetoden (HAM)

- implementera analysen i skådespelarens arbete


Kursinnehåll

- Konstteori och regikonstens historia

- Regissörens roll i den konstnärliga processen

- Regianalys

- Självständigt praktiskt regiarbete/regiövning

- Bildandet av det konstnärliga kollektivet


Genomförande

Kursens teoretiska del genomförs i helklass. Kursens praktiska del genomförs i mindre grupper och individuellt med lärarledda studier-etyder. Skriftliga reflektioner sammanställs i arbetsdagbok.


Examination

Examination sker vid deltagande vid seminarier och arbetsredovisningar.


Examinator
Alexander Nordström

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brook, P. (1969). Den tomma spelplatsen. Stockholm: PAN/Norstedt.

Stanislavskij, K.S. (1982). Skådespelarkonsten och regissörskonsten. Norrköping: Ior.

Stanislavskij, K.S. (1997). Arbetet med rollen: material till en bok. Otalampi: Sahlgren.

Thomas, J. (2016). A director's guide to Stanislavsky's active analysis: including the formative essay on active analysis by Maria Knebel. See more at: http://www.bloomsbury.com/us/a-directors-guide-to-stanislavskys-active-analysis-9781474256599/#sthash.Lde017Q4.dpuf

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Regi historia och HAM -seminarium1.5U G#
0002Regi studier-etyder - Praktisk redovisning6.0U G#