KURSPLAN

Deformation och brott 7,5 Högskolepoäng

Deformation and Fracture
Avancerad nivå, T7001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i metalliska och polymera material motsvarande T0004T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs ha förvärvat en fördjupad förståelse för materials mekaniska egenskaper baserad på - materials mikrostruktur - olika deformationssätt - fenomen som är verksamma under olika påkänningar Studenten ska efter avslutad kurs därtill ha förvärvat fördjupade kunskaper - uppkomst av brott - förebyggande av brott och haverier

Kursinnehåll
Kursen kommer att behandla mekaniska egenskaper såsom plasticitet, krypning, utmattning och brottseghet speciellt för metaller från makroskopisk och mikroskopisk synvinkel. Grundläggande teori och modern utveckling inom materialvetenskap och brottmekanik kommer att uppmärksammas speciellt.

Genomförande
Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar, räkneövningar, hemuppgifter och laborativt arbete.

Examination
Skriftlig tentamen och godkänd laboration

Examinator
Farid Akhtar

Övergångsbestämmelser
Kursen T7001T motsvarar kursen MPC002

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, 5th Edition.
R.W. Hertzberg, R.P. Vinci, J.L. Hertzberg. Wiley 2012

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen7.0TG G U 3 4 5
0003Laborationer0.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.