Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Vetenskapsteori och metod

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7003P
Kursen fokuserar utvecklingen av studentens förmågor att kritiskt granska, värdera, tillämpa och förstå konsekvenserna av olika metodval i utbildningsvetenskaplig forskning.
Kursen stärker deltagarens egen positionering i skärningspunkten mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund och ger fördjupade teoretiska insikter och praktiska färdigheter avseende verksamhetsutveckling och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Utifrån olika relevanta vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska perspektiv, såväl som kvalitativa och etiska aspekter, får deltagaren utveckla sina förmågor till utformning och inriktning, datainsamling och analys, samt presentation av vetenskapliga undersökningar. Kursen utvecklar på så sätt kunskaper och färdigheter när det gäller att kritiskt granska, värdera, tillämpa och förstå konsekvenserna av olika metodval i utbildningsvetenskaplig forskning.   

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Niclas Ekberg

Niclas Ekberg, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492441