KURSPLAN

Logistik 2 7,5 högskolepoäng

Logistics 2
Avancerad nivå, T7004N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av HUL, Daniel Örtqvist 2020-01-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell logistik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kursen förutsätter förmågor motsvarande målen i kursen T0002N, grundläggande kunskaper i logistik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och förklara modeller och tekniker inom logistikområdet som syftar till att    
 effektivisera tjänsteföretag och tillverkande företag

- använda modeller och tekniker inom logistikområdet som syftar till att    
 effektivisera tjänsteföretag och tillverkande företag

Kursinnehåll
Kursen utgår från en processyn på ett företag och behandlar följande områden:
- Logistik som ett konkurrensmedel: Att använda logistik som ett konkurrensmedel
- Processstyrning: Processanalysering, begränsningsstyrning, Layout av processer och Lean
    Production.

- Styrning av värdekedjor (Value Chains): Strategier för försörjningskedjor, Sälj- och
   verksamhetsplanering, Resursplanering, Detaljplanering/Schematisering.

Genomförande
Föreläsningar, övningar, datorövningar samt inlämningsuppgifter. I kursen ingår näringslivsbaserade case.

Examination
En skriftlig tentamen med differentierade betyg där förmågan att förklara och använda metoder och tekniker examineras samt inlämningsuppgifter vilka redovisas i seminarier där skriftlig och muntlig framställning tränas och prövas. En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Athanasios Migdalas

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Axsäter S, Inventory Control (tredje upplagan)
Segerstedt A, Logistik med fokus på material och produktionsstyrning
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH10
0002Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.