Hoppa till innehållet

Höstterminens upplägg och träffar

Det preliminära upplägget för programmets tredje kurs, T7004P - Verksamhetsnära forskning, 15 hp, är som följer: Vi arrangerar inga campusträffar eftersom utbildningen går på distans. Du som student erbjuds istället 15 lärarledda webbinarier, vilka består av live-föreläsningar, examinerande seminarier, handledningar och interaktion via den webbaserade videokonferensresursen Zoom (studentkonto tillhandahålls av LTU efter din program- och kursregistrering). Webbinarierna ges torsdagar, allt som oftast kl. 14:30-16:30. Av dessa webbinarier betraktar vi 4 som examinerande, som då förutsätter din närvaro - och ditt aktiva deltagande. Därtill tillkommer uppgiftsinlämningar på givna tider och självstudier. En preliminär datumplanering finns att ta del av längre ned på sidan.
Förutom anskaffning av litteraturen (finns angiven i kursplanen och är mestadels åtkomlig i elektronisk form) behöver du som student tillgång till Internetuppkoppling, dator, webkamera, och ett mikrofonförsett headset.
Vi ser fram emot att få genomföra utbildningen tillsammans med dig! Förutom ett spännande och utmanande kursinnehåll innebär alltid sammansättningen i magistergrupperna intressanta och roliga erfarenhetsutbyten, perspektivskiften och frågor. Välkommen!

Ha en fin sommar så ses vi, via webben, i september! Niclas Ekberg, utbildningsledare

Vecka Dag Tid Plats Aktivitet Beskrivning
36 mån 03-sep 08:00-16:00 Mitt LTU Kursregistrering  
  ons 04-sep 16:00-17:00 Zoom Intro av kursens digitala resurser [obligatoriskt deltagande för dig som går T7004P som fristående kurs] För nytillkomna studenter på enstaka plats
  tors 05-sep 14:30-16:30 Zoom Kursintro (T7004P, Verksamhetsnära forskning, 15 HP [obligatoriskt deltagande] Kursintroduktion
Verksamhetsnära forskning - några utgångspunkter (i/på/om/för/med)
37 tors 12-sep 14:30-16:30 Zoom Föreläsning Historiska, ideologiska och teoretiska grunder rörande aktionsforskning, verksamhetsnära forskning
38 tors 19-sep 14:30-16:30 Zoom Föreläsning
Samtal
Skolutveckling och den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten: Trender, strömningar och styrdokument - svenskt perspektiv
39 ons 25-sep 15:00-16:30 Zoom Extrainsatt föreläsning [obligatoriskt deltagande för dig som går T7004P som fristående kurs] Kursantagna på enstaka platser: Vetenskapsteori och metod, vetenskaplighet och akademiskt skrivande
  tors 26-sep 14:30-16:30 Zoom Föreläsning Forskningsprocessen: nuläge - aktion (genomförande) - dokumentation - analys (resultat) - presentation. Introduktion av Plan för egen verksamhetsnära insats
40 tors 03-okt 14:30-16:30 Zoom Föreläsning
Frågestund
Makt, etik och roller i verksamhetsnära forskning
AL, AR, IAR, PAR, etc: Vem har vilken roll? Vad innebär rollen? Vem har "makt" över forskningsfokus och frågeställning?
41 tors 10-okt 14:30-16:30 Zoom Seminarium [obligatoriskt deltagande] Studentpresentation av, kamratrespons på och samtal kring Plan för verksamhetsutvecklande insats. Lärarfeedback. Slutinlämning sö 13/6, kl 23:59 - om studenten vill revidera
42 tors 17-okt 14:30-16:30   Föreläsning
Samtal
Beprövade sätt att bedriva verksamhetsutvecklande forskningsprocesser
43 tors 24-okt 14:30-16:30 Zoom Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
45 tors 07-nov 14:30-16:30 Zoom Kvalitet i verksamhetsnära forskning Konceptualisering bortom reliabilitet och validitet
46 tors 14-nov 14:30-15:30 Zoom Handledning [obligatoriskt deltagande] Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
48 tors 28-nov 14:30-16:30 Zoom Handledning Handledare informeras om pågående process, råder och stöttar insatsen (30 minuter/student)
49 tors 05-dec 14:30-16:30 Zoom Valfri frågestund/ gemensam handledning Möjlighet till stöd inför avslutningen av insats
50 tors 12-dec 14:30-16:30 Zoom Examination [obligatoriskt deltagande] Presentation av utvecklingsinsats
51 tors 19-dec 14:30-15:30 Zoom Frågestund Individuell skriftlig reflektion rörande verksamhetsutvecklande insats
2 tors 09-jan 23:59 Canvas Inlämning, Examination Individuell skriftlig presentation och litteraturbearbetande reflektion rörande egen verksamhetsutvecklande insats
  tors 16-jan 14:30-16:30 Canvas Reflektion & PM-presentation T7004P, Den verksamhetsnära insatsen: erfarenheter och reflektioner
T7005P: Pre-PM-presentationer och feedback, kursinformation och anvisningar