Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Verksamhetsnära forskning

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7004P
Kursen ger dig både fördjupade kunskaper om vad verksamhetsnära forskning är och erfarenheter av hur denna kan bedrivas. Den ges på avancerad nivå, som del i magisterutbildningen, men i mån av plats hålls kursen öppen för ytterligare sökande.

I kursen bearbetas olika områden inom verksamhetsnära forskning: dess historia och vetenskapsteoretiska grund samt etiska frågor och praktiskt utförande inom olika utbildningsvetenskapliga områden (exempelvis inom pedagogik och ämnesdidaktik). Under kursen får du som student arbeta med verksamhetsnära forskning på ett både teoretiskt och praktiskt sätt, genom projektarbete kopplat till utbildningsvetenskaplig praktik. Kursinnehåll och upplägg lämpar sig mycket väl som en komponent i ett pågående utvecklingsarbete i förskole- och skolverksamhet. Undervisning, seminarier och handledning sker till övervägande del på distans, med hjälp av distansöverbryggande teknik, med en till två kompletterande träffar på Campus Luleå.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Niclas Ekberg

Niclas Ekberg, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492441