KURSPLAN

Rymdmaterial 7,5 Högskolepoäng

Aerospace Materials
Avancerad nivå, T7005T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Polymerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i Kompositmaterial och Fiberkompositers mekanik, exempelvis T7012T och T7011T eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten: - ha tillägnat sig fördjupad kunskap för uppbyggnad och beteende hos högpresterande material som används i flyg- och rymdindustri. - kunna uppskatta egenskaper hos kompositer, keramer och legeringar och göra optimal materialval för tillämningar i svåra miljöer - känna till dem viktigaste degraderingsmekanismer som uppstår i resultat av termiska och mekaniska laster och leder till utmattning och livslängds reduktion av material. - kunna tillverka fiberkompositer, göra mätningar av mekaniska egenskaper, kvantifiera skador och analysera deras påverkan - kunna använda modeller för skadeutveckling i kompositer, genomföra brottmekanisk analys av legeringar, förutse tidsberoende beteende hos material - kunna genomföra numeriska simuleringar med användning av kommersiella koder för att analysera och optimera strukturer

Kursinnehåll
Kursen betraktar egenskaper hos högpresterande material som lätta legeringar, varmhållfasta legeringar, keramer samt olika kompositer, inklusive material modifierade på nanonivå. Materialen är heterogena och metoder för egenskapsberäkningar ska presenteras på alla storleksskalar. Av största betydelse för rymdapplikationer är beteende vid extrema mekaniska belastningar och temperaturer samt utmattning och åldring på grund av extremt miljö (UV strålning, fukt osv) . Tillverkningsmetoder ska analyseras i samband med krav på materialets prestanda. Livslängd, skadetålighet och hållbarhet (krypning, skadeutveckling, degradering av egenskaper och skademekanismer) ska analyseras. Metoder för strukturanalys ska utvecklas och användas i simuleringar

Genomförande
Föreläsningar, kombinerade med seminarier. Obligatoriska hemuppgifter och projekt.

Examination
För godkänd kurs krävs förutom godkänd muntlig tentamen också godkänd projektrapport och hemuppgift.

Examinator
Janis Varna

Övergångsbestämmelser
Kursen T7005T motsvarar kursen MPC006

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium ”Aerospace Material” (digital form), forskningsartiklar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Projekt4.5TG G U 3 4 5
0003Hemuppgift0.8TG G U 3 4 5
0004Muntlig tentamen2.2TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.