KURSPLAN

Tillämpad sprängteknik 7,5 högskolepoäng

Applied Blasting
Avancerad nivå, T7006B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Berganläggningsteknik T0013B eller motsvarande kunskaper samt Introduktion till bergmekanik T0014B eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom bergsprängningsteknik. Genom kursen skall man förstå teori och tillämpningar för säkert och kostnadseffektiv sprängning inom gruvindustrin och för andra tillämpningar. Efter kursen skall studenterna kunna hantera och förstå följande frågor och områden:

- Definitioner och terminologi inom bergsprängningsteknik
- Sprängämnen
- Sprängplaner, detonatorer och tändsystem
- Säkerhet och vibrationer
- Fragmentering
- Sprängskador
- Lagstiftning och föreskrifter vid sprängning

Kursinnehåll
I kursen kommer du att studera och arbeta med:
Design av salvor under- och ovan jord. Hur provlem och skador på den omgivande miljön kan hanteras och förhindras. Moderna program för simulering och utveckling av sprängsalvor. Etc.

Genomförande
Kursen baseras på lektioner, grupparbeten och projektuppgifter.

Examination
För att bli godkänd i kursen krävs 80% närvaro på föreläsningarna. Skriftlig examen med graderade betyg och godkända projektuppgifter.

Examinator
Changping Yi

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar och lektionsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH07
0002ProjektuppgiftU G#2.50ObligatoriskH07