Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Inköp 7,5 Högskolepoäng

Purchasing
Avancerad nivå, T7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kunskap motsvarande målen i kursen T0002N Logistik 1.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha förmåga att
• Förstå inköpsfunktionens strategiska betydelse för ett företags verksamhet
• Förstå inköpsfunktionens roll ur ett materialförsörjningsperspektiv
• Visa på metoder och verktyg för inköpsarbetet

Kursinnehåll
Delar i ur innehållet är:
Inköpsfunktionens roll i en försörjningskedja
Inköpsfunktionens roll i ett företag och hur effektiva inköpsprocesser kan utformas
Transport- och logistikrätt (Incoterms, standardavtal mm)
Utveckling av leverantörssamarbete och leverantörsstrukturer
Utvärderingsmetoder (Analytical Hierarchy Process)
Externa föreläsare kan presentera inköpsaspekter som inte berörs i kurslitteratur.

Genomförande
Föreläsningar, fördjupningsuppgifter, gästföreläsningar, grupparbeten och obligatoriska seminarier.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt fördjupningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Athanasios Migdalas

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arjan J. Van Weele: Inköp och Supply Chain Management, (Translated from the Fourth English Edition), Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-07427-6

Ytterligare litterarur tillkommer i form av utdelat material

Referenslitteratur:
Lars-Erik Gadde & Håkan Håkansson: Professionellt inköp, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00692-5

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0TG G U 3 4 5
0002Fördjupningsuppgifter1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15