KURSPLAN

Inköp 7,5 Högskolepoäng

Purchasing
Avancerad nivå, T7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kunskap motsvarande målen i kursen T0002N Logistik 1.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha förmåga att
• Förstå inköpsfunktionens strategiska betydelse för ett företags verksamhet
• Förstå inköpsfunktionens roll ur ett materialförsörjningsperspektiv
• Visa på metoder och verktyg för inköpsarbetet

Kursinnehåll
Delar i ur innehållet är:
Inköpsfunktionens roll i en försörjningskedja
Inköpsfunktionens roll i ett företag och hur effektiva inköpsprocesser kan utformas
Transport- och logistikrätt (Incoterms, standardavtal mm)
Utveckling av leverantörssamarbete och leverantörsstrukturer
Utvärderingsmetoder (Analytical Hierarchy Process)
Externa föreläsare kan presentera inköpsaspekter som inte berörs i kurslitteratur.

Genomförande
Föreläsningar, fördjupningsuppgifter, gästföreläsningar, grupparbeten och obligatoriska seminarier.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt fördjupningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Athanasios Migdalas

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arjan J. Van Weele: Inköp och Supply Chain Management, (Translated from the Fourth English Edition), Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-07427-6

Ytterligare litterarur tillkommer i form av utdelat material

Referenslitteratur:
Lars-Erik Gadde & Håkan Håkansson: Professionellt inköp, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00692-5

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0TG G U 3 4 5
0002Fördjupningsuppgifter1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.