Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nanomaterial 7,5 högskolepoäng

Nanostructured Materials and Nanotechnology
Avancerad nivå, T7006T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

T7008 T Fasomvandling eller liknande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs - kan du beskriva och förklara hur fenomen som uppkommer i nanoskala, som t ex gränsytor, påverkar egenskaperna hos nanostrukturerade material. - har du en förståelse för styrkor och svagheter med olika metoder för framställning av nanostrukturerade material. - kan du beskriva olika tekniker för karakterisering av nanostrukturerade material. - kan du ge exempel på framtida möjligheter för nanoteknologi.

Kursinnehåll
Kursen behandlar nanostrukturerade material och fenomen som uppkommer när längdskalan på ingående beståndsdelar ligger i nanoområdet. Stor vikt kommer att läggas vid förståelsen för gränsytefenomen då nanostrukturerade material innehåller en stor andel gränsytor. Kursen kommer att ge exempel och möjligheter i framtiden för nanoteknologi. Generellt kommer tekniker för framställning och karakterisering av nanostrukturerade bulkmaterial, sol-gel, tunna filmer, självordnande strukturer att diskuteras likväl högupplösande tekniker för att karakterisera nanostrukturer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarier och presentation på avslutningsseminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkänt projekt och godkända seminarier.

Examinator
Farid Akhtar

Övergångsbestämmelser
Kursen T7006T motsvarar kursen MPC007

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Relevanta vetenskapliga artiklar via litteratursökning, lektionsanteckningar.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 55.00ObligatoriskH07
0002SeminarierU G#2.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto, Huvudansvarig utbildningsledare 2021-06-16