KURSPLAN

Brytningsmetoder 7,5 högskolepoäng

Open Pit and Underground Mining
Avancerad nivå, T7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

T0013B Berganläggningsteknik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Denna kurs kommer att ge dig kunskap gällande design- och gruvbrytningsmetoder för dagbrott och underjordsgruvor.. Under kursen kommer du att: 

- Applicera din kunskap gällande geologi, geotekniska och malmkroppsrelaterade parametrar i samband med kända produktionskrav och ekonomiska    mål för att  bestämma en ändamålsenlig brytningsmetod för en given malmkropp.
-Välja passande gruvutrustning vid en given metod och kända produktionsmål.
-Ta fram grundläggande gruvdesigner för ovan- och underjordsbrytning.
-Utveckla en förståelse för olika områden inom gruvsäkerhet.
- Göra grund brytningsekonomianalys.


Kursinnehåll

Metodvalsprocedurer och verktyg för val av brytningsmetod.

Metoder för underjordsbrytning.
Val av lämplig utrustning.
Säkerhet i gruvor: ventilation och luftkonditionering, oljud. 
Introduktion till brytningsekonomi


Genomförande

Kursen består främst av traditionella föreläsningar, inlämningsuppgifter, grupprojekt, mindre gruppresentationer och skrivuppgifter med peer-review. Samtliga uppgifter är obligatoriska.


Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgiftermed differentierande betyg, U, 3, 4, 5. 


Övrigt
Kan ej ingå i examen med ABT013.

Examinator
Adrianus Halim

Övergångsbestämmelser
Kursen T7008B motsvarar kursen ABT051

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
SME Mining Engineering Handbook 3rd Edition, Peter Darling ed., 2011
Introductory Mining Engineering 2nd Edition, by H. Hartman and J. Mutmansky
Kursanteckningar

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002Inlämningsuppgift/projektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.