KURSPLAN

Fasomvandlingar 7,5 Högskolepoäng

Phase Transformations
Avancerad nivå, T7008T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Metalliska och polymera material grundkurs samt Deformation och brott exempelvis T0004T och T7001T eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen veta vilken roll fysikalisk metallografi spelar vid utformning av legeringar för konstruktionsändamål. Utgångspunkt är teorin för fasomvandling.

Kursinnehåll
Del I: Teoretisk bakgrund 1. Legeringstermodynamik: binära och ternära system. 2. Diffusion: interstitiell och substitutionell diffusion, sambandet mellan makroskopisk diffusion och atomära mekanismer. 3. Gränsytor: Struktur och egenskaper hos korngränser och hos gränsytor mellan faser. Del II: Viktiga fasomvandlingar 4. Kärnbildning och tillväxt i metaller. Legeringars stelning. 5. Diffusionsomvandlingar i fasta material: Kärnbildning och tillväxt, TTT-diagram, åldringshärdning, eutektoida omvandlingar, CCT-diagram, bainitomvandling. 6. Diffusionslösa omvandlingar: Kinetiken för martensitomvandlingen, kärnbildning och tillväxt samt kristallografi. 7. Diffusionsbetingade omvandlingar: Allmän teori för kärnbildning och tillväxt; viktiga omvandlingsprocesser såsom utskiljning, massivomvandling, spinodalomvandling mm; omvandling hos stål.

Genomförande
Föreläsningar och övningar.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Examinator
Farid Akhtar

Övergångsbestämmelser
Kursen T7008T motsvarar kursen MPM036

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Porter, D.A., Easterling, K.E and Sherif, M.Y (2009). Phase Transformations in Metals and Alloys, 3rd ed. Boca Raton: CRC Press

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.