Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Polymerteknik - Tillverkning och Egenskaper 7,5 Högskolepoäng

Polymer Science and Engineering II-Processing and Design
Avancerad nivå, T7010T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
6 U G VG 3 4 5
Ämne
Polymerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

90 hp inom huvudområdet Maskinteknik inkl grundkunskaper i polymera material, T0004T, T0005T eller T0006T samt Materialval och Ekodesign T0007T och Deformationer och brott T7001T.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten: - lära sig grundläggande kunskap för materialval; - lära sig om olika provningsmetoder av polymerer; - förstå grundläggande av produktdesign; - ha skaffat sig kunskaper om val av produktionsparametrar och andra ingenjörsorienterade problem som uppstår under tillverkning och användning av polymera material.

Kursinnehåll
- Polymers struktur. - Termiska egenskaper. - Smältreologi. - Formsprutning. - Andra formningsmetoder. - Viskoelasticitet och plastisk flytning. - Brott och kemisk nedbrytning. - Slaghållfasthet och utmattning.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar (internetbaserade), seminarier och laborationer.

Examination
Godkänd muntlig tentamen, godkända laborationer och hemuppgifer. Slutbetyg i kursen baseras på resultat på tentamen samt presentation av laborationer och hemuppgifter.

Övrigt
Internetbaserad kurs

Examinator
Roberts Joffe

Övergångsbestämmelser
Kursen T7010T motsvarar kursen MPP006

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelade särtryck och kompendiematerial.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Muntlig tentamen3.06 U G VG 3 4 5
0005Laborationer1.56 U G VG 3 4 5
0006Hemuppgifter3.06 U G VG 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst för tillämpad fysik, maskin- och matetialteknik 2001-11-15

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14