Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Brytningsekonomi och riskvärdering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7011B
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2020